Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Er is in de afgelopen weken veel van uw flexibiliteit gevraagd. Eerst moesten de kinderen thuis aan het werk. Daarna mochten we eindelijk open en kregen we tot twee keer toe te maken met een weeralarm. Op 8 februari was het code oranje en op 15 februari zelfs code rood. Namens het team wil ik alle ouders bedanken voor de enorme flexibiliteit en begrip, die nodig was in deze tijd. Het is mooi om te zien dat kinderen telkens weer konden rekenen op ieders inzet. Van de leerkrachten door hun online en fysiek aanbod. Van u als ouders, omdat u, naast vaak drukke banen, kinderen moest helpen bij het werk op school. We hebben allemaal ons uiterste best gedaan en ik kan u nu al zeggen dat we trots zijn op wat de kinderen in de afgelopen weken hebben laten zien.

Ik wil alle ouders ook bedanken voor de verantwoordelijkheid die men neemt om hun kind wel of niet naar school te sturen. Ik merk, in de gesprekken die ik heb, maar ook door de mailtjes die worden gestuurd, dat elke ouder goed weet hoe de beslisboom te interpreteren of met ons in overleg te gaan wat te doen, als een kind verkouden is. In de afgelopen twee weken hebben we gelukkig niet te maken gehad met berichten over positief geteste kinderen, ouders of leerkrachten. Dat zorgt er voor dat we op school ook het onderwijs kunnen blijven aanbieden dat we zo graag willen.

Voor het geval kinderen thuis zitten, hebben we afspraken gemaakt over het aanbieden van online werk. In principe zal dit online werk pas in de middag door de leerkracht online gezet kunnen worden. Dit komt, omdat leerkrachten voor schooltijd het werk van die dag voorbereiden en vervolgens met de kinderen aan het werk zijn. Dan is er geen ruimte om ook nog online werk klaar te zetten. ’s Middags, na schooltijd, zal vervolgens het werk voor de volgende dag worden klaar gezet. Als ouder krijgt u op dat moment ook een mail daarover. We volgen hierin de afspraken, die zijn vastgelegd in het protocol.

De komende week is het vakantie. Op maandag 1 maart gaan we weer naar school. De leerkrachten starten dan met het afnemen van allerlei toetsen om te bekijken wat de kinderen hebben geleerd en wat ze gaan leren in de komende maanden. Op 19 maart hebben we een studiedag gepland en bespreken de leerkrachten met elkaar hoe we de periode tot aan de zomervakantie gaan werken met de kinderen. Op maandag 22 maart krijgen de kinderen hun rapport mee en in die week wordt u ook uitgenodigd om het rapport te bespreken.

Voor nu wil ik iedereen een heel fijne vakantie toe wensen en graag tot over een week.

Namens het team van de Anne Frankschool

Marco Brinkhuis