Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023
Eind februari is bij velen van u de vrijwillige ouderbijdrage afgeschreven via de automatische incasso. Ook hebben een aantal van u zelf het bedrag van € 42,00 per kind overgemaakt. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. Met dit geld kunnen we komend jaar weer leuke activiteiten organiseren. Helaas zijn er veel automatische incasso’s niet gelukt, waarbij we regelmatig de melding krijgen dat dit op verzoek van de rekeninghouder is. We begrijpen dat sommigen van u in de veronderstelling zijn dat door de Corona-pandemie minder activiteiten door kunnen gaan of dat er minder geld uitgegeven wordt voor activiteiten. Echter, dit huidige schooljaar is alles wat begroot is uitgegeven. Zo zijn er met Sinterklaas onder andere cadeautjes gekocht voor alle kinderen tot en met groep 4, hebben de groepen 5 t/m 8 een klassencadeau gekregen en hebben alle kinderen een zakje kruidnootjes en een chocolade Sinterklaas gekregen. Ook met Kerst hebben de kinderen iets lekkers gekregen en heeft de ouderraad de materialen voor de knutselactiviteiten bekostigd. Afgelopen week is er Pasen gevierd. De kinderen kregen drinken bij het ontbijt en uiteraard chocolade eieren. Voor elk kind was er een verfmolen en een gekookt ei en kregen ze allemaal een klein cadeautje. Ook dit is betaald van de ouderbijdrage. Omdat we nog niet weten of de sportdag en zomerfeest door kan gaan, hebben we een ander ontzettend leuk idee om te organiseren voor de kinderen. Dit houden we graag nog geheim.
Vorig schooljaar zijn de meeste activiteiten vanaf Pasen geannuleerd.Toch zijn er wel wat uitgaven gedaan. Zo is er van de ouderbijdrage namens alle ouders en kinderen tijdens de eerste lockdown een cadeau opgestuurd naar alle leerkrachten.
De meeste groepen hebben helaas geen uitje gehad. Van dit geld hebben we een prachtige betonnen tafeltennistafel, inclusief batjes en ballen, aangeschaft. Ook heeft iedereen op de dag dat het zomerfeest zou zijn een schepijsje gekregen van Icemonkeys.
Groep 8 is aan het begin van het schooljaar nog naar het Anne Frankhuis in Amsterdam geweest en heeft gelukkig aan het eind van het schooljaar een super leuk uitje gehad bij Outdoor Valley. Ook hebben zij met elkaar kunnen eten voor de opvoering van de musical. We zullen er zeker voor zorgen dat de huidige groep 8 ook een fijn afscheid krijgt.
Tot slot wil ik nog melden dat de ouderbijdrage onder andere uitgegeven wordt aan: elke groep krijgt 100 euro klassenbudget, budget voor aanschaf van lees- en prentenboeken voor alle groepen, bankkosten en incassokosten. Een volledig overzicht van alle uitgaven en inkomsten kunt u op verzoek inzien.

Heeft u naar aanleiding van voorgaand verhaal vragen of opmerkingen, dan horen we dit graag. Mocht u alsnog de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen dan kunt u dit doen door minimaal € 42,00 per kind over te maken op NL47INGB0005226019 tnv Oudercommissie Anne Frank School ovv naam kind of via dit betaalverzoek.

Op dit moment is helaas nog maar 55% van de ouderbijdrage voldaan. Dit schooljaar kunnen we daar alles nog van doen, maar voor de activiteiten voor volgend schooljaar is er echt meer geld nodig. We hopen dat dan alles weer door kan gaan.
We zijn ons bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is en hebben er zeker ook begrip voor wanneer u niet kunt betalen. Zou u dit willen doorgeven aan Marco Brinkhuis of ondergetekende, zodat wij dit in onze administratie kunnen verwerken? Ook wanneer u liever in termijnen betaalt, dan horen wij dit graag.
Alvast heel hartelijk dank.
En wilt u meedenken en helpen bij de activiteiten, dan verwelkomen we u graag bij de ouderraad.
Namens de ouderraad,
Leoniek Gabry, moeder Naomi (groep 7a)