Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Beste ouders,
De leden van de ouderraad (OR) organiseren het gehele schooljaar, samen met de leerkrachten, verschillende feesten en evenementen op school. Denk aan het Sinterklaas, Kerst, avondvierdaagse, Annefrank-dag, sportdag, Carnaval, klassenactiviteit en het zomerfeest.
Dit kan dankzij de financiële bijdrage van u.

Graag willen wij meer duidelijkheid geven waar de financiële bijdrage van € 42,- per kind naar toe gaat.
Daarom willen we de begroting van de verschillende activiteiten met jullie delen.  We willen wel een kleine notitie hierbij zetten, omdat we dit jaar 50 jaar bestaan is er dit jaar een grotere uitgave dan voorgaande jaren. Dit omdat we voor deze activiteit hebben gespaard en geld hebben ontvangen van o.a. de Kledingbeurs.

Jaarlijks heeft elke klas een klassenactiviteit. We doen geen schoolreisjes op de Anne Frankschool, aangezien groep 5 t/m 8 op kamp gaan. Een klassenactiviteit wordt door de leerkacht(en) zelf georganiseerd. Klassenactiviteiten kunnen bijvoorbeeld een speeltuin in de buurt zijn, bosuitje, museum, gastles, workshops etc.

Verder willen we meer betrokkenheid van ouders bij de activiteiten. Daarom is er nu per klas een klassenouder. En deze zal u, namens ons, vragen om te helpen bij een van de activiteiten waar de OR bij betrokken is.
Daarnaast heeft de klassenouder ook de taak om vragen namens de leerkracht met u te delen/organiseren.

Zijn er vragen en/of opmerkingen. Dan vernemen we dit graag van u.
En kunt u contact opnemen met ouderraad@annefrankschool.nl.