Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

De Sint is het land maar nauwelijks uit of de kerstklokjes beginnen al te klingelen! Vanaf 9 december wordt er gestart met het versieren voor kerst. Naast de algemene versiering in de school zal ook in iedere klas een boom komen met versiering. Ook gaan de jaarlijkse activiteiten weer van start.

De knutselmiddag
Op vrijdag 13 december gaan we weer door de hele school knutselen. De groepen 1 t/m 3, 4 & 5 en de groepen 6 t/m 8 worden gehusseld en gaan verspreid door de school aan het werk met verschillende knutselopdrachten. De kinderen mogen hiervoor een top drie (onderbouw) en een top 5 (bovenbouw) doorgeven van de gewenste activiteiten waarna de leerkracht een verdeling maakt. Hiermee willen we een goede verdeling van de kinderen maken. Het kan dus zijn dat niet iedereen bij hun eerste keus geplaatst wordt.

Wilt u deze ochtend komen helpen in de klas? Geef het door aan de leerkracht, er zijn er genoeg die wat hulp in de klas kunnen gebruiken.

De viering
Op donderdag 19 december zal de kerstviering plaatsvinden. Dit jaar hebben we wederom gekozen voor een gezellig diner dat zal bestaan uit zelf meegenomen, overheerlijke gerechten. In de klas hangt vanaf woensdag 11 december een intekenlijst waarop u kunt vermelden wat u gaat maken. Hou er bij het bereiden rekening mee dat het niet hele grote hoeveelheden hoeven te zijn, aangezien iedereen wat meebrengt. Wanneer u voor ongeveer 5 kinderen iets maakt zullen we met z’n allen bij elkaar meer dan genoeg hebben. U kunt altijd even met de leerkracht overleggen over wat u wilt maken en de hoeveelheid e.d. Bij de kleuters zijn aantallen aangegeven op de intekenlijst.

De gerechten kunnen vanaf 17:15 in de klas gebracht worden, om 17:30 start het diner. Wij willen u vragen om zelf een bord, beker en bestek mee te geven. Behalve voor de kleuters, zij hoeven geen bestek mee. Deze moeten maandag 16 december in de klas worden ingeleverd met naam er op.

Na het diner zal er worden afgesloten met een prachtig kerstconcert, dit jaar gegeven door alle leerlingen. De groepen zullen met z’n allen een lied ten gehore brengen en dit doen zij in de school.

Alle ouders/verzorgers mogen in de hal/speellokaal staan en de kinderen zullen door de gangen staan.

Na afloop gaan de kinderen eerst weer terug naar de klas waar de leerkracht samen met de kinderen de avond afsluit. Om ongeveer 19:00 uur zullen de kinderen naar huis gaan.

Een korte opsomming van de avond ziet er dan als volgt uit:

17:15 Inloop, brengen van de gerechten in de klas

17:30 Start diner

18:30 Verzamelen en gereed maken voor het gezamenlijk lied

18:45 Start gezamenlijk lied

19:00 Verzamelen in eigen klas, korte afsluiting en daarna naar huis

Aangezien het op sommige momenten erg druk zal zijn in de school willen wij u vragen om de aangegeven ingangen en uitgangen te gebruiken. Door deze ook echt alleen als ingang of alleen als uitgang te gebruiken hopen wij een goede doorstroom te krijgen. We zullen deze duidelijk aangeven d.m.v. bordjes.

De OC zorgt vanaf vijf uur voor glühwein en warme chocomelk

Nog even een aantal data op een rij:
11 december:   intekenen voor kerstdiner op de lijst in de klas.
13 december:   knutselmiddag
16 december:   Bord, beker, bestek in plastic tas met naam meenemen
19 december:   kerstviering

20 december: Laatste schooldag van 2019. De vakantie start om 14.30 uur.

Wij rekenen weer op een gezellige en geslaagde kerstperiode!