Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Beste ouders/verzorgers,

Nu de scholen weer open zijn, hopen wij ook weer activiteiten te kunnen gaan organiseren. Hier hebben we uiteraard geld voor nodig. Met uw ouderbijdrage kunnen we ieder jaar weer veel verschillende activiteiten voor uw kind organiseren zoals activiteiten rondom de feestdagen gedurende een schooljaar, het Sinterklaas- en Kerstgebeuren, de klassenactiviteit (museumbezoek, bosuitje e.d.) en het afscheid van groep 8. Kortom, te veel om op te noemen.

De ouderbijdrage is vrijwillig. De ouderraad rekent echter wel op uw betaling, zodat de activiteiten aan alle kinderen kunnen worden aangeboden. Het verwerken en incasseren van de ouderbijdrage is jaarlijks een behoorlijke klus. Om dit allemaal soepel en snel te laten verlopen maken we gebruik van automatische incasso.

Indien u een machtiging heeft afgegeven, zal deze vrijwillige ouderbijdrage over het lopende schooljaar 2020-2021 binnenkort worden geïncasseerd. Deze bedraagt, zoals afgelopen jaren, € 42,00 per kind.

Graag uw aandacht voor het volgende:

1) in de omschrijving staat voor welk(e) kind(eren) er wordt geïncasseerd. Mocht u inmiddels meerdere kinderen op onze school hebben, dan dient hiervoor een nieuw formulier worden ingeleverd, danwel een mailtje gestuurd te worden dat u akkoord bent met incasso voor het jongere kind;

2) mocht u in het verleden aangegeven hebben liever zelf over te maken, dan kan dit op bankrekeningnummer NL47INGB0005226019 tnv Oudercommissie Annefrankschool ovv van naam leerling en groep of u kunt betalen met de volgende betaallink https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=bXRYjJpOZvb0cvMGQzbrZeudHE39fx88

3) betaalt u liever in termijnen of zijn er andere omstandigheden, neemt u dan contact op met Marco Brinkhuis om dit te overleggen;

4) mocht u twijfelen of u wel of niet een machtiging heeft afgegeven, hoor ik het uiteraard graag.

Als er per ongeluk een fout is gemaakt, hoor ik dat uiteraard graag.

Hartelijk dank weer voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Leoniek Gabry
penningmeester OC/ouder Naomi (groep 7a)
mail: ouderraad@annefrankschool.nl