Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Het schooljaar 2018/2019 zit er weer bijna op. De Ouderraad kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar met vele activiteiten voor de kinderen die dankzij de inzet van het team, de leden van de OR en hulp van ouders georganiseerd konden worden. Hiervoor onze dank!

Helaas hebben veel leden van de OR aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden. We zijn dan ook heel dringend op zoek naar nieuwe mensen. Tevens willen wij het komend schooljaar meer een beroep gaan doen op de hulp van ouders. In september zullen alle gezinnen een activiteitenboekje ontvangen met daarbij strookjes die ingevuld kunnen worden. Zonder uw hulp kunnen we de activiteiten niet organiseren en we rekenen dan ook op veel aanmeldingen!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, spreek mij dan gerust aan of mail naar ouderraad@annefrankschool.nl.

Wij wensen iedereen een hele fijne en zonnige vakantie en tot maandag 2 september wanneer wij alle ouders/verzorgers welkom zullen heten met een kopje koffie of thee.

Namens alle leden van de Ouderraad,

Leoniek Gabry