Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Hallo, wij zijn de Space Rangers van de Anne Frank school Bleiswijk. En wij hebben mee gedaan aan de First Lego League 2018. Dat houdt in; Er zijn twee onderdelen waar je aan werkt, dat zijn het project en de robot. Het project is onderzoek doen naar hoe je kunt overleven in de ruimte en hiervoor moet je een probleem en een oplossing bedenken en deze presenteren aan de jury tijdens de wedstrijddag. De robot houdt in; je koopt aparte onderdelen. Dan zet je de robot in elkaar en ga je programmeren, zodat hij de missies kan. Wij hebben er voor gekozen om daarvoor opzetstukken te gebruiken.

Op 15 december was de wedstrijd in het Sience Center Delft (van de TU Delft). Daar aan gekomen kregen we in een ruimte een tafel toegewezen om daar onze spullen neer te leggen. Hierna hadden we de eerste robot wedstrijd. Het ging niet heel goed, want de wedstrijdtafel was heel anders dan de tafel op school. En voor een geprogrammeerde robot is dit een heel veel verschil.

Daarna hadden we core values dat is een samenwerkingsopdracht. Toen moesten we aan een tafel gaan zitten met een soort muur in het midden. Zo konden we elkaar niet zien. Er stond een bak met lego aan beide kanten. De kinderen aan de ene kant moesten zeggen wat ze gingen bouwen en de kinderen aan de andere kant moesten dat zo goed mogelijk na doen. De mannen die leidden keken naar hoe je samenwerkte. Na deze opdracht moesten we wat vertellen over hoe wij te werk zijn gegaan tijdens het voorbereiden van de wedstrijd.

Na Core Values gingen we door naar project presentatie. Dit was in een collegezaal. Hier stond een soort lange tafel helemaal vooraan waar achter een groot scherm was waarop je een PowerPoint kon vertonen. Hiervoor hadden we een presentatie voorbereid over ons onderzoek. Onze onderzoeksvraag was; hoe kunnen we astronauten in de ruimte fit houden die ook nog energie opwekt? We hebben voor het onderzoek en het proces een prijs gewonnen. Hier zijn wij heel blij mee.