Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Binnenkort zal de ouderbijdrage worden geïncasseerd over het lopende schooljaar 2018-2019. Deze bedraagt, zoals afgelopen jaren, € 42 per kind.

Graag uw aandacht voor het volgende:

1) in de omschrijving staat voor welk(e) kind(eren) er wordt geïncasseerd. Mocht u inmiddels meerdere leerlingen op onze school hebben, dan dient hiervoor een nieuw formulier worden ingeleverd, danwel een mailtje gestuurd te worden dat u akkoord bent met incasso voor het jongere kind. De automatische incasso kan u in orde maken door de overeenkomst hier te downloaden.

2) mocht u in het verleden aangegeven hebben liever zelf over te maken, dan kan dit op bankrekeningnummer NL47INGB0005226019 tnv Oudercommissie Annefrankschool ovv van naam leerling en groep;

3) betaalt u liever in termijnen of zijn er andere omstandigheden, neemt u dan contact op met Marco Brinkhuis om dit te overleggen;

4) mocht u twijfelen of u wel of niet een machtiging heeft afgegeven, hoor ik het uiteraard graag.

Als er per ongeluk een fout is gemaakt, hoor ik dat uiteraard graag.

Hartelijk dank weer voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Leoniek Gabry

penningmeester OR/ouder Muriël en Naomi

mail: leoniekgabry@gmail.com