Op tijd starten

Op tijd starten

’s Morgens gaat om 8.20 uur de deur open. Om 8.30 uur starten vervolgens de lessen. Sommige ouders vinden het ingewikkeld om er voor te zorgen dat de kinderen ook daadwerkelijk om 8.30 uur in de klas zitten. We willen u toch uitdrukkelijk vragen om hier alert op...

Foutparkeerders

Rondom de school wordt met name om half drie, als de kinderen naar huis gaan, door een aantal mensen fout geparkeerd. De politie zal hierop blijven controleren. Het is in het belang voor de veiligheid van alle kinderen dat er niet (ook niet even) dubbel geparkeerd...

Educatieve tuin

Bij het nieuwe gebouw van het Melanchton in Bleiswijk is ook een educatieve tuin in ontwikkeling. De Anne Frankschool heeft de afgelopen maanden meegedacht over de inrichting hiervan. Door de kinderen is er ook een naam bedacht voor deze educatieve tuin. Inmiddels is...
First Lego League

First Lego League

De afgelopen maanden heeft een team van kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 gewerkt aan het programmeren van de Lego robot Mindstorms. Daarnaast is er gewerkt aan het thema “Into Orbits”. Core Values hierbij zijn “sportiviteit, samenwerking en respect...
Privacy, gegevensverwerking en de AVG

Privacy, gegevensverwerking en de AVG

Informatie aan ouders over gegevensverwerking Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Holland. Scholengroep Holland is een ambitieuze organisatie die onze leerlingen een gedegen (basis)kennis biedt en met hen samen wil leren. De contactgegevens van Scholengroep...
Maandag en dinsdag voortgangsgesprekken

Maandag en dinsdag voortgangsgesprekken

Maandag 12 november en dinsdag 13 november zijn de voortgangsgesprekken. Soms nodigen we ouders uit, als we graag met u over de vorderingen van uw kind willen spreken. Maar u kunt uiteraard ook aangeven dat u met de leerkracht(en) van uw kind in gesprek wilt. Neemt u...