Inloggen Basispoort Thuis
Geen schoolkampen in september

Geen schoolkampen in september

Door alle onzekerheid rondom het corona-virus zijn we genoodzaakt om op dit moment te besluiten in september niet op schoolkamp te gaan met de groepen 5 t/m 7. De PO-raad en het RIVM raden dit ook ten sterkste af. Omdat we de gezondheid van de kinderen, ouders en...
Geen schoolkampen in september

Lessen thuis

Beste ouder(s)/verzorger(s), Allereerst wil ik allen bedanken voor de manier waarop we de kans kregen om de kinderen vanaf de eerste dag werk te bieden, wat ze ook een zinvolle besteding van de dag geeft, in deze rare tijden. Toen in het weekend bleek dat de sluiting...
Groep 8 geen eindtoets

Groep 8 geen eindtoets

Zojuist is bekend gemaakt dat, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, er dit jaar geen eindtoets (IEP) voor leerlingen uit groep 8 afgenomen zal worden. Belangrijk voor u is om te weten dat dit geen verdere gevolgen zal hebben voor de schoolloopbaan van...
Laptops te leen

Laptops te leen

Heeft u dat ook… Moet u thuis werken, moet uw kind ook op een laptop zijn huiswerk maken. Vele gezinnen hebben te maken met een tekort aan laptops. In overleg met ons schoolbestuur hebben we afgesproken dat de chroombooks van de school te leen zijn. We hebben er...
Rust, Reinheid en Regelmaat

Rust, Reinheid en Regelmaat

In een lege school zijn dit woorden die wel zeer bijzonder klinken. Leerkrachten zijn op dit moment aan het werk (thuis of op school) om de kinderen zo goed als mogelijk instructies te geven voor het werk dat ze moeten leren. U zult thuis ook ervaren dat dit niet...
Gebruik inlogcodes en digitale middelen school

Gebruik inlogcodes en digitale middelen school

Nu we allemaal thuis werken, wordt er veel gevraagd van onze digitale leermiddelen. Niet altijd blijkt dit goed te werken. De kinderen zijn op school gewend hiermee te werken, maar er is altijd een juf of meester, die ze dan kan helpen. Nu moeten de ouders deze rol...