Inloggen Basispoort Thuis
Kwink

Kwink

De eerste weken van het schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd. Hierin is het belangrijk om vooral veel tijd te investeren in het vormen van een fijne en veilige groep. De methode Kwink ondersteunt ons hierbij. We werken aan verschillende doelen die...
KWINK en groepsvorming

KWINK en groepsvorming

De eerste weken van het schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd. Hierin is het belangrijk om vooral veel tijd te investeren in het vormen van een fijne en veilige groep. De methode Kwink ondersteunt ons hierbij. We werken aan verschillende doelen die...
Kwink

Kwink

KWINK (Sociaal-emotionele vorming) Wij besteden door middel van KWINK veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming. Tot de herfstvakantie zijn we erg intensief bezig geweest met het vormen van een veilige en fijne groepssfeer in elke klas. Ook in de periode tot de...