Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023
Kwink op school

Kwink op school

Kwink is onze methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Het helpt de kinderen om samen een fijne groep te zijn en als dat even niet lukt, wat we dan te doen hebben met elkaar. Elke week worden hiervoor speciale lessen gegeven. Wilt u weten wat er wordt behandeld,...
Kwink op school

Kwink-coach

Als school zijn we wettelijk verplicht een “pest-coördinator” aan te stellen. Dit werd ook als aandachtspunt genoemd in het verslag van de inspectie van het onderwijs in februari. Als team zijn we van mening dat alle leerkrachten, samen met de kinderen en...
Kwink

Kwink

De eerste weken van het schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd. Hierin is het belangrijk om vooral veel tijd te investeren in het vormen van een fijne en veilige groep. De methode Kwink ondersteunt ons hierbij. We werken aan verschillende doelen die...
KWINK en groepsvorming

KWINK en groepsvorming

De eerste weken van het schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd. Hierin is het belangrijk om vooral veel tijd te investeren in het vormen van een fijne en veilige groep. De methode Kwink ondersteunt ons hierbij. We werken aan verschillende doelen die...
Kwink

Kwink

KWINK (Sociaal-emotionele vorming) Wij besteden door middel van KWINK veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming. Tot de herfstvakantie zijn we erg intensief bezig geweest met het vormen van een veilige en fijne groepssfeer in elke klas. Ook in de periode tot de...