Bijdrage Ouderraad

Bijdrage Ouderraad

Binnenkort zal de ouderbijdrage worden geïncasseerd over het lopende schooljaar 2018-2019. Deze bedraagt, zoals afgelopen jaren, € 42 per kind. Graag uw aandacht voor het volgende: 1) in de omschrijving staat voor welk(e) kind(eren) er wordt geïncasseerd. Mocht u...