Bericht van de Ouderraad

Bericht van de Ouderraad

Het schooljaar 2018/2019 zit er weer bijna op. De Ouderraad kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar met vele activiteiten voor de kinderen die dankzij de inzet van het team, de leden van de OR en hulp van ouders georganiseerd konden worden. Hiervoor onze dank! Helaas...

Begroting OC

Beste ouders, De leden van de ouderraad (OR) organiseren het gehele schooljaar, samen met de leerkrachten, verschillende feesten en evenementen op school. Denk aan het Sinterklaas, Kerst, avondvierdaagse, Annefrank-dag, sportdag, Carnaval, klassenactiviteit en het...
Voorzitter ouderraad gezocht

Voorzitter ouderraad gezocht

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en met name een nieuwe voorzitter. Vind je het leuk om actief betrokken te zijn bij de school, dan zoeken we jou. De ouderraad organiseert samen met het team een aantal activiteiten per jaar, zoals de herfstlunch, Sint- en...
Bijdrage Ouderraad

Bijdrage Ouderraad

Binnenkort zal de ouderbijdrage worden geïncasseerd over het lopende schooljaar 2018-2019. Deze bedraagt, zoals afgelopen jaren, € 42 per kind. Graag uw aandacht voor het volgende: 1) in de omschrijving staat voor welk(e) kind(eren) er wordt geïncasseerd. Mocht u...