Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Update, 14 oktober 2020. De beslisboom is bijgesteld en als bijlage nu hier te vinden.

De school volgt de regels van het RIVM. Deze regels zijn vertaald in een protocol, dat u hier kunt downloaden. De belangrijkste zaken in dit protocol zijn:

 

  1. Ouders mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 op het schoolplein naar de juf brengen. De kinderen (en eventueel de ouders) van groep 1 t/m 3 gaan via het hek aan de Leeuwerikstraat het schoolplein op.

De kinderen (en eventueel de ouders) van groep 4 en 5 gaan via het hek van de Emmastraat het plein op.

Ouders blijven niet langer dan noodzakelijk op het schoolplein.

De leerkrachten zijn om 8.20 uur op het schoolplein aanwezig en nemen alle kinderen om 8.30 uur mee naar binnen.

De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan via de ingang bij de fietsenstalling naar binnen. De deur gaat om 8.20 uur open. De ouders mogen hier niet komen, vanwege de beperkte ruimte.

Kinderen, die te laat op school zijn, gaan via de hoofdingang naar binnen. Ouders blijven buiten.

  1. Soms worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met bijvoorbeeld de leerkracht. Dit gesprek kan ook in school plaats vinden, mits wordt gehouden aan de regels van de RIVM (1,5 meter en gezond zijn).
  2. Alle bezoeker, die de school in komen, worden gevraagd zijn/haar naam op te schrijven in het bezoekersregister bij de ingang van de school.
  3. Kinderen en leerkrachten, die gezondheidsklachten hebben, zoals ook vermeld in het protocol, worden gevraagd thuis te blijven. We volgen hierin de “beslisboom thuisblijven of naar school”. Sinds oktober 2020 is er nog slechts één beslisboom. .
  4. Verjaardagen mogen op school weer gevierd worden. Alleen verpakte traktaties mogen worden uitgedeeld. Zelf een traktatie inpakken mag niet worden uitgedeeld. De kinderen gaan om 14.00 uur ook de klassen rond om te worden gefeliciteerd door de andere leerkrachten.
  5. De gymlessen worden vanaf nu weer gegeven in de sportzaal, conform het rooster door onze gymleerkracht Frederic.

 

Er is in de pers veel te doen geweest rondom ventilatie van de scholen. De Scholengroep Holland (ons schoolbestuur) zal voor 1 oktober onderzoek doen naar de kwaliteit van het ventilatiesysteem van de school. Als de uitslag van dit onderzoek bekend is, zal dit met u gedeeld worden.

 

Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Marco Brinkhuis.