Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Wat is de GMR?

Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige onderwerpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op school waar de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk niveau geregeld worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de financiële begroting van de organisatie, visie op kwaliteitszorg, onderwijs en invulling van wettelijke regelgeving. Deze onderwerpen die op bestuurlijk niveau worden afgesproken, hebben echter wel invloed op de school! Bij zulke onderwerpen komt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) kijken.

De GMR denkt mee en heeft regelmatig inspraakrecht in onderwerpen die spelen of worden geregeld op bestuurlijk niveau. Dus hoewel de GMR niet heel zichtbaar is in de school heeft de GMR een hele belangrijke rol voor de school.

Waarom nieuwe leden?

Ten eerste omdat eind december 2018 de zittingstermijn van alle GMR leden afloopt en ten tweede omdat we de GMR qua opzet willen veranderen. Momenteel heeft de GMR 8 leden en de stichting bestaat uit 13 scholen. Dit betekent dat niet alle scholen worden vertegenwoordigd terwijl dat wel heel belangrijk is! Immers, de GMR heeft inspraak op bestuurlijk niveau wat doorwerkt op iedere school! Daarom willen we het aantal leden uitbreiden naar 14 leden. Waarom 14 leden? Omdat de GMR altijd een even aantal personeelsgeleding als oudergeleding moet hebben.

Wij hebben ervoor gekozen om scholen in tweetallen te koppelen die samen een ouder en een personeelslid binnen de GMR inbrengen. Zo hopen wij dat er meer keuze is in kandidaten en kunnen scholen onderling kiezen hoe de verdeling is.

 Wat levert de GMR mij op?

Deelname aan de GMR zorgt ervoor dat je mee kan denken en invloed hebt op de ontwikkelingen binnen onze organisatie op bestuurlijk niveau. Je leert hierdoor over de bestuurlijke aspecten, visie en uitvoering binnen onze organisatie. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid je persoonlijk te ontwikkelen. Het meedenken met de GMR vraagt van de leden wel een tijdsinvestering in de vorm van leesvoorbereiding en vergaderingen. Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar. Leden van de GMR worden gecompenseerd voor hun inzet.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Ben jij die betrokken, positieve en kritische ouder of collega die met de GMR mee wil denken en invloed wil hebben op het bestuurlijke beleid, stuur ons dan voor 21 november 2018 een half A4´tje met motivatie en achtergrond naar gmr@scholengroepholland.nl!

Aan de hand van de aanmeldingen wordt er gekeken hoe de verdeling binnen de scholen geregeld wordt. Bij meer dan één aanmelding per vacature wordt er via een verkiezing binnen de twee scholen het GMR-lid gekozen.