Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Ben je een positief kritische meedenkerDraag je graag bij aan het nog sterker maken van de Anne Frankschool? De medezeggenschapsraad zoekt een ouder die meedenktmee leest en mee vergadert (zo’n zes keer per schooljaar). Voordelen: je leert de school beter kennen – nieuws hoor je vaak het eerst, je werkt aan het verder ontwikkelen van het onderwijs voor jouw kind(eren) en de vooruitgang van de school. 

Achtstegroepers vliegen uit, zo ook de dochter van mr-voorzitter Igor Runsink. Hierdoor zullen we hem moeten missen als mr-lid. Er is nu dus een vacature voor een ouder in de medezeggenschapsraad (mr). De mr bestaat uit drie ouders en drie docenten die gevraagd, maar zeker ook ongevraagd, adviseren over het beleid op de Anne Frankschool. Het doel van het overleg is om het bestaande beleid te toetsen en nieuw beleid te verbeteren. 

Goed overleg
Het afgelopen jaar ging het bijvoorbeeld over: 

  • de veiligheidsprotocollen (Hoe zorgen wij ervoor dat de school voor ieder kind veilig is?) 
  • de kwaliteit van het onderwijs (Hoe selecteer je een nieuw schoolsysteem?) 
  • bezuinigingen (Wat betekenen deze voor de school?) 
  • het docententekort (Hoe organiseer je je onderwijs dat je ziekte goed op kan vangen?) 
  • en ook over corona (van de school gaat dicht, onderwijs op afstand tot de school gaat weer open) 

Over al deze onderwerpen (en nog veel meer) hebben wij goed overleg met de directeur (Marco). 

Breedkijker
Om dit goed te kunnen blijven doen zijn wij op zoek naar een ouder die het leuk vindt om mee te helpen om de Anne Frankschool een nog betere school te maken. Hierbij is het niet alleen belangrijk dat je een positief kritische blik hebt, maar ook bereid bent om breder te kijken als het belang van je eigen kind. Als MR vertegenwoordigen we de belangen van alle kinderen, docenten en ouders van de school. Daarom hebben we het in de MR ook niet over individuele gevallen, maar kijken we altijd met een bredere blik. 

Belangrijke onderwerpen de komende tijd zullen in ieder geval de gevolgen van corona (Hoe om te gaan met de 1,5 meter?), de gevolgen van corona (Hoe om te gaan met achterstanden bij leerlingen?), maar ook hoe zorgen wij ervoor dat de Anne Frankschool een goede en veilige school is en blijf. Om dit goed te kunnen doen vergaderen wij iedere twee maanden op de maandag- of dinsdagavond. Normaal op de Anne Frankschool, momenteel online in Teams.  

Meld je aan
Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij René Schendstok of Evelyn Strubemr@annefrankschool.nl. Zij kunnen je ook veel meer vertellen. Graag aanmelden voor 1 augustus. Bij voldoende aanmeldingen zullen er in september verkiezingen gehouden worden.