Inloggen Basispoort Thuis

GMR

Weet je dat school een mr heeft?

Zes keer per jaar brandt op dinsdagavond het licht in de lerarenkamer. Dan overlegt de medezeggenschapsraad (mr). In de mr zitten 3 ouders, 3 leerkrachten en de directeur. Op dit moment zijn dit de mr-ouders: Igor Runsink (vader Amber groep 7) René Schendstok (vader...

Lees meer

Medezeggenschapsraad Anne Frankschool

De Medezeggenschapsraad is het formele orgaan binnen de school waarin 3 leerkrachten en 3 ouders met de directie van de school in gesprek zijn over het beleid en de keuzes van de school. Binnen een wettelijk kader zijn er afspraken gemaakt dat er over een aantal zaken...

Lees meer

De GMR zoekt nieuwe enthousiaste leden

Wat is de GMR? Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige onderwerpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op school waar de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk...

Lees meer

Meest recente berichten

Categorieën