Inloggen Basispoort Thuis

GMR

Nieuw MR lid

Coralie Elmont (moeder van Vinn Mollers uit groep 3) heeft zich namens de ouders beschikbaar gesteld voor het werk van de medezeggenschapsraad van onze school. Conform de reglementen kunt u zich tot 4 september nog als tegenkandidaat opgeven. Op 4 september zullen we...

Lees meer
Gezocht: ouder medezeggenschapsraad

Gezocht: ouder medezeggenschapsraad

Ben je een positief kritische meedenker? Draag je graag bij aan het nog sterker maken van de Anne Frankschool? De medezeggenschapsraad zoekt een ouder die meedenkt, mee leest en mee vergadert (zo’n zes keer per schooljaar). Voordelen: je leert de school beter...

Lees meer

Weet je dat school een mr heeft?

Zes keer per jaar brandt op dinsdagavond het licht in de lerarenkamer. Dan overlegt de medezeggenschapsraad (mr). In de mr zitten 3 ouders, 3 leerkrachten en de directeur. Op dit moment zijn dit de mr-ouders: Igor Runsink (vader Amber groep 7) René Schendstok (vader...

Lees meer
Medezeggenschapsraad Anne Frankschool

Medezeggenschapsraad Anne Frankschool

De Medezeggenschapsraad is het formele orgaan binnen de school waarin 3 leerkrachten en 3 ouders met de directie van de school in gesprek zijn over het beleid en de keuzes van de school. Binnen een wettelijk kader zijn er afspraken gemaakt dat er over een aantal zaken...

Lees meer

De GMR zoekt nieuwe enthousiaste leden

Wat is de GMR? Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige onderwerpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op school waar de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk...

Lees meer

Recente berichten

Categorieën