Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023
Zojuist is bekend gemaakt dat, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, er dit jaar geen eindtoets (IEP) voor leerlingen uit groep 8 afgenomen zal worden. Belangrijk voor u is om te weten dat dit geen verdere gevolgen zal hebben voor de schoolloopbaan van uw kind. Het schooladvies van de leerkracht is gebaseerd op de ontwikkeling van uw kind over jaren.  Dat advies was al leidend en dat blijft dus onveranderd.
Het kan uiteraard wel zo zijn dat bij u nog twijfels zijn over het advies. In dat geval zullen wij daar uiteraard nog met u over in gesprek gaan. Wij maken dan graag een afspraak met u als de scholen weer zijn begonnen.

Voor nu  zorgen we ervoor dat de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen, zodat de voorbereiding voor het voortgezet onderwijs de aandacht krijgt die nodig is.