Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Het nieuwe schooljaar zijn we gestart  met nieuwe methodes voor taal-spelling, technisch lezen en aanvankelijk leren lezen. Deze methodes zijn vorig schooljaar, door de leerkrachten uit het team, gekozen, nadat zij alles met elkaar hadden vergeleken en de beste methodes voor de Anne Frankschool hadden gekozen. Na dit keuzeproces gaan drie leerkrachten zich extra scholen als specialist taal en/of lezen, zodat het team elkaar nog beter kan helpen om de kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven. Tijdens de informatieavond krijgt u van onze taal-leesspecialisten uitleg over de drie gekozen methodes. Daarna kunt u in de klas met de juf of meester in gesprek over wat ze in de klas allemaal gaan doen dit jaar. En dit onder het mom:

Anne Frankschool; Waar ieder(s) talent een toekomst vindt!

Algemeen gedeelte:
19.30 uur inloop
19.45 uur * Algemeen gedeelte met uitleg over Taalverhaal.nu, Karakter en Lijn3
                * Ruimte voor het stellen van vragen

20.15 uur Koffie en theepauze

20.30 uur Ronde informatie in de klassen in de groepen 5 t/m 7 wordt ook gesproken over de schoolkampen.

Tijdens de hele avond is het ook mogelijk uw vragen op te schrijven en aan de “vragenlijn” te hangen. Zo veel mogelijk vragen zullen Ellen en Marco beantwoorden tijdens de avond. En we beloven u dat we alle vragen in de weken daarna zullen beantwoorden.

U bent van harte uitgenodigd!

Team Anne Frankschool

Via deze link kunt u de uitnodiging ook downloaden.