Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Juf Sylvia heeft middels een brief aan de ouders van haar klas aangegeven dat zij op 1 april gebruik gaat maken van de regelingen rondom pensionering en stopt op haar hoogtepunt. Via deze link kunt u haar brief nog eens teruglezen.

Woensdag 27 maart is haar laatste werkdag bij ons op school. We gaan er een feestelijke dag van maken. Zoals we juf Sylvia kennen, wil zij dit afscheid uiteraard met “haar kinderen” doen, maar ook de andere klassen zullen worden betrokken bij dit afscheid.

Om 12.15 uur zal de OuderRaad van de Anne Frankschool een afscheidsreceptie organiseren, waarop we samen met Sylvia toasten op het mooie leven, ons mooie vak en op een heel lang gelukkig leven hierna. U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Uiteraard zijn er ouders, die vragen hoe we deze vacatureruimte in gaan vullen. Achter de schermen wordt hier nu hard aan gewerkt. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.