Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Als school zijn we wettelijk verplicht een “pest-coördinator” aan te stellen. Dit werd ook als aandachtspunt genoemd in het verslag van de inspectie van het onderwijs in februari. Als team zijn we van mening dat alle leerkrachten, samen met de kinderen en de ouders dagelijks de taak hebben om gezamenlijk te werken aan een veilige prettige omgeving, waar ieder kind graag naar toe komt. Deze taak nemen we altijd heel serieus. Intern hebben we gekeken naar de invulling van deze taak. We hebben besloten om Lieke Loendersloot te vragen op te treden als Kwink-coach. De kinderen kennen de term “Kwink” omdat we al werken met deze methode en dit juist ook ons middel is om die veilige plek verder te ondersteunen. Vraagt u thuis aan uw kind maar eens wat de “oversteek-methode” is. En weet uw kind het niet, dan kan de leerkracht daarbij helpen. Het is de manier om je ook in de ander te verplaatsen als er iets even niet werkt.

In de klas zullen we specifiek aandacht besteden aan de rol van de “Kwink-coach”.