Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023
De eerste weken van het schooljaar worden ook wel de gouden weken genoemd.
Hierin is het belangrijk om vooral veel tijd te investeren in het vormen van een fijne en veilige groep.
De methode Kwink ondersteunt ons hierbij. We werken aan verschillende doelen die ondersteunend zijn bij het vormen van een fijn groepsklimaat.
Ook is het van belang om samen met de kinderen goede afspraken te maken over hoe met elkaar om te gaan in de klas en op school.
In de eerste twee weken zullen we dan ook met elkaar de klassenregels opstellen de komende weken overal zichtbaar zullen zijn in de school.
Hier kunt u naast de ouderinformatie ook de koelkastposter downloaden, zodat u precies kunt zien wat er de komende weken wordt behandeld in de klas.
De poster stimuleert om ook thuis deze onderwerpen met uw kind(eren) te bespreken.
Veel plezier met de gesprekken die hieruit volgen!