Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Heeft u dat ook… Moet u thuis werken, moet uw kind ook op een laptop zijn huiswerk maken. Vele gezinnen hebben te maken met een tekort aan laptops. In overleg met ons schoolbestuur hebben we afgesproken dat de chroombooks van de school te leen zijn. We hebben er maximaal 90 te leen. Daarom stellen we per gezin maximaal Mocht u een laptop willen lenen, willen we u vragen om dit formulier te ondertekenen en ’s ochtends tussen 8.30 uur en 10.00 uur een laptop op te halen.

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/annefrank/ERegN0pB8w5Ks5oVhyjgYQoBgk_qNMHT9C9VVK4zcmf0Tw?e=IskfMa