Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

De Medezeggenschapsraad is het formele orgaan binnen de school waarin 3 leerkrachten en 3 ouders met de directie van de school in gesprek zijn over het beleid en de keuzes van de school. Binnen een wettelijk kader zijn er afspraken gemaakt dat er over een aantal zaken sprake is van inspraak en over een aantal zaken sprake van informeren en advies. In alle gevallen willen directie en MR met elkaar in gesprek zijn om het beste voor kinderen te bereiken.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, voorzover zij niet gaan over personen. U bent altijd van harte welkom.

Vergaderingen MR

De MR vergadert 6 keer per jaar. In het schooljaar 2018-2019 op deze dinsdagavonden:

  • • Dinsdag 11 september 2018, 20.00 uur
  • • Dinsdag 6 november 2018, 20.00 uur
  • • Dinsdag 15 januari 2019, 20.00 uur
  • • Dinsdag 12 maart 2019, 20.00 uur
  • • Dinsdag 7 mei 2019, 20.00 uur
  • • Dinsdag 2 juli 2019, 20.00 uur

Dit is een planning, op basis van nieuwe inzichten en/of noodzaak is het altijd mogelijk om tussentijds een vergadering in te lassen.

Verslagen

Veiligheid, doorlopende leerlijn, privacy, onderwijs op maat, nieuw lesmateriaal, inrichting schoolplein, schoolkampen, WO-LOS, studiedagen, veranderingstraject, selectieprocedure nieuwe leerkrachten, ouderparticipatie en uitbreiding schoolgebouw. Dit is een greep uit de onderwerpen die de Medezeggenschapsraad bespreekt met de directie.

Van elke vergadering is een verslag. Hier vindt u de notulen die tot nu toe zijn goedgekeurd door de MR [link naar verslagen] (deze link wordt nog toegevoegd)

Vragen, ideeën?

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u meedenken? Spreek ons – Igor, René of Evelyn – aan op het schoolplein of mail naar mr@annefrankschool.nl.