Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Ouder Evelyn Strube zit nu 3 jaar in de medezeggenschapsraad van school. Haar termijn zit erop, tekent zij voor nog 3 jaar? Evelyn: “De MR is interessant genoeg: meedenken over huidige en nieuwe ontwikkelingen, in het  belang van de kinderen en de school. Ik stel me opnieuw verkiesbaar, maar verkiezingen zijn nog leuker.” Dus, wilt u het stokje van haar overnemen: meldt u dan aan bij mr@annefrankschool.nl.

In de MR zitten de ouders Igor Runsink, René Schendstok en Evelyn Strube, en de leerkrachten Monique Spaans en Lieke Dasbach. Ze vergaderen minimaal 6 keer per schooljaar, meestal op een dinsdagavond, 20.00 uur. Dit zijn de volgende bijeenkomsten: 5 nov, 21 jan 2020, 17 mrt, 19 mei en 23 jun. Meer informatie over de MR leest u hier: https://www.annefrankschool.nl/mr-en-or/.