Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Coralie Elmont (moeder van Vinn Mollers uit groep 3) heeft zich namens de ouders beschikbaar gesteld voor het werk van de medezeggenschapsraad van onze school. Conform de reglementen kunt u zich tot 4 september nog als tegenkandidaat opgeven. Op 4 september zullen we u dan berichten over de verdere procedure. Zijn er geen tegenkandidaten, dan zal Coralie automatisch worden benoemd voor één zittingsperiode. Mochten er toch tegenkandidaten zijn, dan zal er in september een verkiezing worden gehouden.