Sinterklaasfeest op 5 december

We hopen woensdag 5 december, Sinterklaas en zijn Pieten weer te mogen ontvangen op de Anne Frankschool! De schooltijden zijn die dag hetzelfde (8.30 uur-12.15 uur). De kinderen komen die dag om 8.30 uur naar school. De kleuters gaan naar de gymzaal. De groepen 3 t/m...

Lees meer

Medezeggenschapsraad Anne Frankschool

De Medezeggenschapsraad is het formele orgaan binnen de school waarin 3 leerkrachten en 3 ouders met de directie van de school in gesprek zijn over het beleid en de keuzes van de school. Binnen een wettelijk kader zijn er afspraken gemaakt dat er over een aantal zaken...

Lees meer

Wijzigingen leerkrachten

Er gaat de komende week het een en ander veranderen in de formatie. Juf Kirsten van groep 4b werkt dinsdag 20 november voor het laatst en gaat met zwangerschapsverlof. Juf Helmi gaat haar op maandag en dinsdag vervangen en samen met juf Katja groep 4b les geven. Dit...

Lees meer

Privacy, gegevensverwerking en de AVG

Informatie aan ouders over gegevensverwerking Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Holland. Scholengroep Holland is een ambitieuze organisatie die onze leerlingen een gedegen (basis)kennis biedt en met hen samen wil leren. De contactgegevens van Scholengroep...

Lees meer

Wat is WO-LOS

Soms komen er vragen binnen, die gaan over de keuzes die we maken. Zo ook over WO-LOS, onze methode voor wereldoriëntatie. Graag lichten we dit toe. Ouderbrief over WO-LOS Bij ons op school werken we met de methode WO-LOS. Dit staat voor WereldOriëntatie-Leren door...

Lees meer

Maandag en dinsdag voortgangsgesprekken

Maandag 12 november en dinsdag 13 november zijn de voortgangsgesprekken. Soms nodigen we ouders uit, als we graag met u over de vorderingen van uw kind willen spreken. Maar u kunt uiteraard ook aangeven dat u met de leerkracht(en) van uw kind in gesprek wilt. Neemt u...

Lees meer

De GMR zoekt nieuwe enthousiaste leden

Wat is de GMR? Op iedere school is er een Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig die meedenkt en bij sommige onderwerpen inspraak heeft in onderwerpen die op school spelen. Soms spelen onderwerpen op school waar de school geen inspraak in heeft, omdat ze op bestuurlijk...

Lees meer

Sinterklaas in de bovenbouw

Het duurt nog maar een paar dagen voordat de Goedheiligman weer  aankomt, maar de voorbereidingen voor een gezellig Sinterklaasfeest zijn op school alweer in volle gang. Zoals elk jaar zal het Sinterklaasfeest in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) weer gevierd worden met...

Lees meer

Kwink

KWINK (Sociaal-emotionele vorming) Wij besteden door middel van KWINK veel aandacht aan de sociaal-emotionele vorming. Tot de herfstvakantie zijn we erg intensief bezig geweest met het vormen van een veilige en fijne groepssfeer in elke klas. Ook in de periode tot de...

Lees meer

Meest recente berichten

Categorieën