Jeugdcoach op School (JOS)

Jeugdcoach op School – voor vragen op het gebied van opgroeien & opvoeden Ik ben Samiati Lonnee en vanaf 6 januari start ik hier op school als Jeugdcoach op School (JOS). Ik ben er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien & opvoeden. Ouders,...

Lees meer

Kijk in de klas

Kom kijken in de klas! Op woensdag 11 december nodigen we alle ouders, opa's, oma's en alle andere belangstellenden uit om een instructieles bij te wonen in de klas van uw kind(eren). We zijn trots op wat we doen, maar als u aan uw kind vraagt "hoe was het op school"...

Lees meer

Programma van de kerstactiviteiten

De Sint is het land maar nauwelijks uit of de kerstklokjes beginnen al te klingelen! Vanaf 9 december wordt er gestart met het versieren voor kerst. Naast de algemene versiering in de school zal ook in iedere klas een boom komen met versiering. Ook gaan de jaarlijkse...

Lees meer

First Lego League

Zaterdag 7 december wordt de Anne Frankschool tijdens de regionale finale van de First Lego League vertegenwoordigt door een aantal kinderen uit de bovenbouw. Ze hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan duurzame oplossingen voor problemen die op ons pad kunnen...

Lees meer

Scholenmarkt voortgezet onderwijs

Aan de ouder(s), verzorger(s) en de leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs Geachte ouder(s),verzorger(s) en leerlingen, Nog maar een half jaartje op de basisschool en dan naar het voortgezet onderwijs! Een spannende en belangrijke periode om een passende...

Lees meer

Bericht van Kunstbreak

In Kunstbreak start  20 november een leuke/ uitdagende  serie kunst knutselmiddagen….voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar ( tot 13 jaar) ( onder de naam Ranja met een Schaar) Tijdens die middagen gaan we werken met diverse materialen en technieken. Aan de hand van...

Lees meer

MR-ouder verkiesbaar

Ouder Evelyn Strube zit nu 3 jaar in de medezeggenschapsraad van school. Haar termijn zit erop, tekent zij voor nog 3 jaar? Evelyn: “De MR is interessant genoeg: meedenken over huidige en nieuwe ontwikkelingen, in het  belang van de kinderen en de school. Ik stel...

Lees meer

Leerkracht afwezig? Geen probleem…

De afgelopen weken hebben we een aantal keren te maken gehad met een juf of meester die ziek of afwezig was. De virussen hebben we niet allemaal kunnen ontwijken. Ook moesten er een aantal keren leerkrachten weg voor een studie of hadden ze verlof bijvoorbeeld vanwege...

Lees meer

Staking op 6 november

Op bestuurlijk niveau wordt regelmatig met de politiek overlegd dat het belangrijk is dat er meer geld vrijgemaakt wordt voor het basisonderwijs. Dit heeft echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Op woensdag 16 oktober is er opnieuw overleg geweest tussen...

Lees meer

Meest recente berichten

Categorieën