Passend onderwijs

  Passend onderwijs

  In overeenstemming met de Wet Passend Onderwijs streven wij ernaar om leerlingen met een zorgvraag zoveel mogelijk een plek te bieden in het reguliere onderwijs. 

  Op de Anne Frankschool geven we dit als volgt vorm:

  • De groepsleerkracht geeft extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben;
  • Als blijkt dat dat niet voldoende is, vragen wij advies aan samenwerkingsverband PPO-Delflanden. Op basis van dit advies kan worden besloten tot het toekennen van een arrangement (extra hulp voor een specifieke leerling, geleverd door het samenwerkingsverband);
  • Als blijkt dat wij met onze expertise en mogelijkheden niet kunnen voldoen aan de hulpvraag, gaan wij samen met bestuur en samenwerkingsverband op zoek naar een passende school.

  Hierom vragen we ouders om bij aanmelding ons intakeformulier in te vullen. Op deze manier hebben we bij aanmelding al zicht op een eventuele zorgvraag of

  Lees meer over PPO Delflanden