Talentontwikkeling

    Talentontwikkeling

    Wij vinden het belangrijk dat onze school een plek is waar elke leerling de ruimte krijgt om te ontdekken wat zijn of haar talenten zijn en deze talenten te ontwikkelen. 

    Vanuit onze visie willen we kinderen voorbereiden op een toekomst in onze maatschappij. Hierbij kunnen zij hun talenten inzetten, om te komen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling. Hierbij vinden wij taal en rekenen belangrijk, maar ook andere zaken. Zo zien we graag dat kinderen zich op creatief en sportief vlak ontwikkelen en stimuleren we het creatief denken. Met deze vaardigheden in hun rugzak kunnen ze later uitgroeien tot betrokken volwassenen, die hun plek kunnen vinden in de maatschappij.