Wereldoriëntatie

  Wereldoriëntatie

  Als openbare basisschool vinden wij het erg belangrijk dat kinderen kennismaken met de wereld om zich heen, bijvoorbeeld met andere opvattingen, culturen en nationaliteiten. 

  Bij wereldoriëntatie werken we met Blink. Deze methode biedt een goed aanbod voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en burgerschapsonderwijs. De kinderen worden uitgedaagd om na te denken over allerlei onderwerpen rondom kerndoelen en daarover onderzoeksvragen op te stellen. In groepjes van drie proberen de leerlingen antwoorden te vinden op deze onderzoeksvragen. Uiteindelijk presenteren ze hun bevindingen aan andere kinderen en/of ouders. 

  Binnen deze methodiek werken we gedifferentieerd. Dit wil zeggen dat we kinderen in de onderzoeks- en presentatiefase altijd uitdagen op hun eigen niveau. Zo verwachten we van sommige kinderen meer verdiepend onderzoek dan van anderen, passend bij de mogelijkheden en talenten van elk kind.

  Lees meer over Blink

  Anne Frankschool-108.jpg