Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Dit schooljaar zijn we als team hard aan het werk om met elkaar nieuwe taalboeken en leesboeken aan te schaffen. De boeken, die we nu hebben zijn inmiddels al enige jaren oud en toe aan vervanging. Daarbij is er in de laatste jaren ook veel aandacht geweest voor hoe kinderen leren en wat hebben ze nodig om goed te kunnen leren. Al deze inzichten willen we leggen naast de visie die we als school hebben op het leren.
Op dit moment zitten we midden in het proces. Op het whiteboard in de lerarenkamer houden de leerkrachten met een scrumboard de vorderingen bij. De bedoeling is dat er in februari/maart een keuze is gemaakt voor taal/spelling (groep 3 t/m 8), technisch lezen (groep 4 t/m 8) en aanvankelijk lezen (leren lezen in groep 3). Daarna zal dit worden aangeschaft en worden er trainingen gevolgd om alle methodes ook goed te kunnen gebruiken.
Om al deze methodes te kunnen aanschaffen is er in de begroting van 2019 ongeveer 40.000 euro gereserveerd. Het is dus logisch dat we goed moeten kiezen, want we zullen er daarna ook weer een flinke tijd mee moeten werken.