Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Beste ouders/verzorgers,

Binnenkort zal de vrijwillige ouderbijdrage worden geïncasseerd over het lopende schooljaar 2019-2020. Deze bedraagt, zoals afgelopen jaren, € 42,00 per kind.

Graag uw aandacht voor het volgende:

1) in de omschrijving staat voor welk(e) kind(eren) er wordt geïncasseerd. Mocht u inmiddels meerdere kinderen op onze school hebben, dan dient hiervoor een nieuw formulier worden ingeleverd, danwel een mailtje gestuurd te worden dat u akkoord bent met incasso voor het jongere kind;

2) mocht u in het verleden aangegeven hebben liever zelf over te maken, dan kan dit op bankrekeningnummer NL47INGB0005226019 tnv Oudercommissie Annefrankschool ovv van naam leerling en groep of u kunt betalen met de volgende betaallink https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=dB1J0Bxff5fdeMz3tN5Mc4mzNYcdFf0G

3) betaalt u liever in termijnen, neemt u dan contact op met Marco Brinkhuis om dit te overleggen;

4) mocht u twijfelen of u wel of niet een machtiging heeft afgegeven, hoor ik het uiteraard graag.

Als er per ongeluk een fout is gemaakt, hoor ik dat uiteraard graag.

Hartelijk dank weer voor uw vrijwillige bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Leoniek Gabry
penningmeester OC/ouder Muriël en Naomi
ouderraad@annefrankschool.nl