Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Het afgelopen half jaar hebben de kinderen allemaal weer hun beste been voor gezet en hebben ze enorme sprongen laten zien in hun ontwikkeling. In de afgelopen weken hebben we dit ook weer getoetst met de Cito-toetsen. Tijdens de rapportbesprekingen van 20 en 21 februari zullen de leerkrachten dit met u bespreken. Tevens worden in groep 8 de adviezen besproken van alle kinderen. Als team zijn we trots op wat de kinderen hebben laten zien in de afgelopen periode. De kinderen hebben groei laten zien die passend is bij wat ze kunnen. We zijn trots op ze!

Een uitnodiging voor de gesprekken ontvangt u snel.