Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

We zitten ongeveer op de helft van het schooljaar. Er is hard gewerkt en uw kind heeft weer stappen gezet in de ontwikkeling. De afgelopen maand zijn bovendien de nodige toetsen afgenomen. Dit alles hebben we voor groep 3 t/m 8 verwerkt in een rapport. Bovendien hebben we voor de kinderen in groep 7 nagedacht over de vervolgstappen richting het voortgezet onderwijs. En de leerlingen in groep 8 bespreken hun definitieve advies voor het voortgezet onderwijs. Het wordt op dit moment allemaal verwerkt in de rapporten die aanstaande dinsdag worden meegegeven naar huis.

Over de voortgang willen we graag met u spreken. Dit kan op woensdag 12 februari in de middag en op donderdag 13 februari in de middag en de avond. Bij de klas van uw kind hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven voor een gesprek. Voor sommige groepen kunt u zich ook online inschrijven. Bij enkele groepen zijn extra middagen ingepland, vanwege afspraken in de agenda’s van de verschillende leerkrachten. Deze leerkrachten informeren u hier apart over.

We rekenen op alle ouders, zodat u goed op de hoogte bent over ons beeld van de ontwikkeling en we van u uw mening horen en we zo samen kunnen werken aan onze missie, namelijk “waar ieder(s) talent een toekomst vindt”.

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Marco Brinkhuis