Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We zitten ongeveer op de helft van het schooljaar. Er is hard gewerkt en uw kind heeft weer stappen gezet in de ontwikkeling. De afgelopen maand zijn bovendien de nodige toetsen afgenomen. Dit alles hebben we voor groep 3 t/m 8 verwerkt in een rapport. Bovendien hebben we voor de groepen 7 nagedacht over de vervolgstappen richting het voortgezet onderwijs. Het wordt op dit moment allemaal verwerkt in de rapporten die aanstaande vrijdag worden meegegeven naar huis.

De rapporten en de voortgang willen we graag met u bespreken. Dit kan op woensdag 20 februari in de middag en de avond en op donderdag 21 februari in de middag. Bij de klas van uw kind hangt een lijst waarop u zich kunt inschrijven voor een gesprek. Voor sommige groepen kunt u zich ook online inschrijven. Voor groep 8 geldt dat u zich ook op dinsdagavond kunt inschrijven. Ouders van kinderen uit groep 8 krijgen hiervoor een aparte uitnodiging van Lieke.

We rekenen op alle ouders, zodat u goed op de hoogte bent over ons beeld van de ontwikkeling en we van u uw mening horen en we zo samen kunnen werken aan onze missie, namelijk “waar ieder(s) talent een toekomst vindt”.