Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

In het nieuws is veel te lezen geweest over het rekenniveau op basisscholen in Nederland. Dit zou onder de maat zijn en we moeten onze grote zorgen maken. Het team van de Anne Frankschool heeft de afgelopen jaren veel tijd gestoken in onder andere het rekenonderwijs. Daarbij hebben we juist gekeken naar de kwaliteit van ons onderwijs. Sluiten we voldoende aan bij wat de kinderen nodig hebben? Uit de laatste eindtoets (2019) is gebleken dat bij ons op school het rekenonderwijs nu al voldoet aan die eisen. Maar juist in deze tijd van Covid-19 en het thuisonderwijs hebben we besloten om nog meer specifieke aandacht te besteden aan de verschillen tussen kinderen bij het rekenonderwijs. Daarbij houden we rekening met kinderen die meer uitdaging aan kunnen en rekening met kinderen die het allemaal moeilijk vinden. In ons jaarplan dit schooljaar en zeker ook volgend schooljaar zullen we afspraken maken over hoe we dagelijks kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van ons onderwijs, zodat de kinderen zo veel als mogelijk de kans krijgt om dat te bereiken wat ze graag willen.

In de MR-vergadering worden jaarlijks de resultaten van ons onderwijs besproken. Wilt u meer weten hierover, neemt u dan gerust contact op met Marco Brinkhuis.