Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

In een lege school zijn dit woorden die wel zeer bijzonder klinken. Leerkrachten zijn op dit moment aan het werk (thuis of op school) om de kinderen zo goed als mogelijk instructies te geven voor het werk dat ze moeten leren. U zult thuis ook ervaren dat dit niet altijd even gemakkelijk is. In een item van het jeugdjournaal van dinsdag 17 maart werd dit nog eens door een psycholoog benadrukt. Het is goed om met elkaar in het gezin een ritme te vinden. De leerkrachten zullen aangeven hoeveel werk de kinderen per dag moeten maken en hoeveel tijd ze daarvoor ongeveer nodig hebben. Om de komende periode dit ook vol te houden, is het belangrijk deze richtlijn ook te hanteren en niet kinderen al het werk van de hele week in een dag te laten maken. Kinderen leren het meeste, als er wordt herhaald, rust wordt genomen en er regelmaat zit in een dag. Voor ouders, die dit inzichtelijk willen maken, hebben we een dagplanner voor op de koelkast gemaakt. U kunt dan samen met uw kind de dag inplannen en afspraken maken over wanneer er moet worden gewerkt en wanneer er tijd is voor pauze, ontspanning of een spelletje. U kunt ook gebruik maken van een dagplanning die u samen met uw kind invult.

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:b:/t/annefrank/EVV3QbWefVZNhanUvYh_Ak0B01LdgNgXVrw8mca8_qVPcQ?e=S0aCbO

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:w:/t/annefrank/EdRfpv_UZnJPq3dgCAN25WQBSbbTNI9oykKBM1wbp2y1Pw?e=uzcjcO