Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Op een aantal basisscholen in Lansingerland waar nieuwkomerskinderen met een vluchtelingenachtergrond worden opgevangen, gaat binnenkort een schoolmaatjesproject van start. Ook op de Anne Frankschool zullen sommige gezinnen een schoolmaatje krijgen.

 Nieuwkomerskinderen beginnen op school met een achterstand. Hoe beter hun ouders samen optrekken met school, hoe beter hun kinderen het zullen doen! Vrijwilligers zullen in dit project de nieuwkomersgezinnen helpen om beter te communiceren en gelijkwaardig samen te werken met school

Wellicht zijn er op onze school ouders (of grootouders) die als vrijwilliger mee willen helpen aan dit project? U gaat dan een jaar lang wekelijks bij een gezin op bezoek, anderhalf à twee uur per week na schooltijd. U bouwt een vertrouwensband op met het gezin en gaat mee naar de oudergesprekken op school. U helpt de ouders bij het begrijpen van de digitale berichten van school. U bekijkt samen met hen wat hun kind nodig heeft en helpt het kind met huiswerk, als dat gewenst is (of u laat de ouders zien hoe zij het kind zelf kunnen helpen). 

Interesse in deze dankbare vrijwilligerstaak? Meldt u zich dan aan bij de coördinator van dit project, Muhammad Ali van Schoolmaatjes ONS (muhammadali@schoolmaatjesONS.nl) of kijk voor meer informatie op www.schoolmaatjesONS.nl.