Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

We hopen woensdag 5 december, Sinterklaas en zijn Pieten weer te mogen ontvangen op de Anne Frankschool!
De schooltijden zijn die dag hetzelfde (8.30 uur-12.15 uur). De kinderen komen die dag om 8.30 uur naar school. De kleuters gaan naar de gymzaal. De groepen 3 t/m 8 naar hun eigen klas. De leerkrachten gaan daarna samen met hun leerlingen buiten op het schoolplein in de aangegeven vakken staan.

De ouders zijn van harte welkom om te blijven kijken naar de aankomst op het schoolplein tussen het podium en de Peuterhoek.

De kinderen in de groepen 1 /m 4 mogen verkleed komen.

De kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen: de oudercommissie zorgt voor iets lekkers.

In de bovenbouw is het de bedoeling, dat de surprises maandag 3 december worden meegenomen en er is voor de ouders de mogelijkheid om deze te bekijken op 4 december van 14.15 uur -14.30 uur.

We gaan er een mooi feest van maken!!