Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

De afgelopen maanden heeft u al veel kunnen horen over de tekorten aan personeel in het onderwijs. Ook de salarissen zijn nog steeds een punt van onderhandeling tussen de vakbonden, de werkgevers en de minister. Voor 15 maart is er opnieuw opgeroepen om te gaan staken. Een meerderheid van het team van de Anne Frankschool heeft aangegeven aan deze stakingsdag deel te nemen. Dit betekent dat we deze dag de deuren sluiten voor de lessen. De BSO-organisaties hebben een aanbod gedaan voor de opvang van uw kinderen op deze dag.