Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

De vakbonden hebben opnieuw opgeroepen tot een algemene staking in het primair en voortgezet onderwijs. Dit zal zijn op 30 en 31 januari, omdat het onderwijs de afgelopen jaren de problemen in snel tempo heeft zien toenemen. Inmiddels is men aan de salariseisen (gedeeltelijk) tegemoet gekomen. Toch blijven er nog een hoop problemen liggen, die we als team van de Anne Frankschool niet kunnen oplossen.

Na inventarisatie onder alle leerkrachten doet het overgrote deel van het team mee aan deze staking. Om deze reden heb ik besloten om de school te sluiten.

We hebben met elkaar de hoop uitgesproken dat de vakbonden, werkgevers en de minister snel tot bevredigende oplossingen gaan komen, waardoor we ons weer volledig kunnen concentreren op datgene dat we het allerbelangrijkste vinden en dat is dagelijks het beste onderwijs te verzorgen.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.

Marco Brinkhuis