Inloggen Basispoort Thuis

Het is echt geen grap!! Op maandag 1 april komen alle leerkrachten, directeuren en andere medewerkers van de Scholengroep Holland bijeen in Zoetermeer om mee te praten over de toekomst van ons onderwijs. Dit betekent dat de kinderen deze dag vrij zijn.