Inloggen Basispoort Thuis

Op vrijdag 1 november zijn alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben die dag een studiedag en zijn allen op school aan het werk.