Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Yvonne Troost vertrekt
Met ingang van 1 juni vertrekt Yvonne Troost als intern begeleider van de Anne Frankschool. Yvonne is in 2016 aan ons team toegevoegd en heeft in deze tijd veel energie gestoken in het stroomlijnen van de zorg in de school. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat we afgelopen jaar een dikke voldoende van de Inspectie van het Onderwijs hebben gekregen.

Yvonne werkt sinds kort twee dagen in de week in Sliedrecht op een school voor voortgezet speciaal onderwijs.

Inmiddels zijn we op zoek naar een nieuwe intern begeleider, die als belangrijkste taak de coördinatie van de zorg op zich neemt. Op maandag 31 mei zal Yvonne voor het laatst op school aanwezig zijn. Vanwege alle corona-maatregelen, alsmede de wens van Yvonne, zal er geen uitgebreid afscheid worden georganiseerd. U kunt die dag wel even aanbellen en persoonlijk afscheid nemen van Yvonne.

Ellen Groenewegen vertrekt
Met ingang van 1 augustus 2021 vertrekt Ellen Groenewegen. In 2015 is Ellen op de Anne Frankschool komen werken en heeft daar een prominente plek ingenomen om de school mede vorm te geven, zoals we die nu kennen.

Haar man heeft onlangs een baan gekregen in Deventer en het hele gezin verhuist in de zomervakantie naar een mooie plek ergens in de buurt van Deventer. Over het afscheid zullen we u tegen de zomervakantie meer informatie toesturen.