MR en OR

  Eerlijke kansen voor ieder kind

  MR en OR

  Medezeggenschapsraad (MR)

  De MR heeft als doel om ouders en team te betrekken bij belangrijke beslissingen in onze school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven over of in te stemmen met besluiten die genomen worden door school of bestuur De leden van de MR worden eens per 2 jaar gekozen. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 teamleden en 3 ouders. 

  Ook maakt de Anne Frankschool deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Scholengroep Holland. Deze GMR bestaat uit leden van alle 13 scholen van Scholengroep Holland. De GMR heeft het recht om advies te geven over of in te stemmen met beleid van het bestuur. De GMR heeft zich omgevormd tot een kleinere raad, waarin specialismen vertegenwoordigd zijn, maar niet meer noodzakelijk alle scholen.

  Lees meer over de GMR

  Ouderraad (OR)

  De Ouderraad houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ondersteunen bij activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstviering, Paasontbijt, sportdagen etc. Voor deze activiteiten wordt een vrijwillige financiƫle ouderbijdrage gevraagd.

  Tijdens de jaarlijkse ouderavond kunnen ouders zich beschikbaar stellen voor een plaats in de OR. De Ouderraad vergadert enkele keren per jaar. Op de jaarlijkse algemene informatieavond legt de Ouderraad verantwoording af voor het afgelopen jaar, en worden zaken als de jaarrekening, de begroting van de OR en de hoogte van de ouderbijdrage besproken.