Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Soms komen er vragen binnen, die gaan over de keuzes die we maken. Zo ook over WO-LOS, onze methode voor wereldoriëntatie. Graag lichten we dit toe.

Ouderbrief over WO-LOS

Bij ons op school werken we met de methode WO-LOS. Dit staat voor WereldOriëntatie-Leren door Onderzoek en Samenwerking. Werken met WO-LOS betekent een heel andere manier van werken voor de kinderen en de leerkrachten.

Waarom anders?
Kinderen groeien op in een snel veranderende maatschappij. De wereld wordt complexer en beroepen die de kinderen later gaan doen, bestaan nu waarschijnlijk nog niet eens. We zien hier in onze omgeving dagelijks allerlei voorbeelden van. Als u uw kind nu uw eerste mobiele telefoon laat zien, zal uw kind zeggen “wat is dat” terwijl u nog zo goed weet hoe handig u dat toen vond… Maar kinderen moeten gewoon kennis hebben over de wereld om hen heen, maar vooral ook de kennis, die op hen afkomt, op betrouwbaarheid kunnen inschatten.

Wat is WO-LOS?
WereldOriëntatie is de verzamelnaam voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/biologie. Veelal worden deze vakken aangeboden, zoals we dat vroeger ook kregen, namelijk een verhaal, vragen en een toets nadat je tekst en vragen uit je hoofd had geleerd. Voor heel veel kinderen is dit niet motiverend.
Met WO-LOS doen we dat anders! WereldOriëntatie leent zich juist erg goed voor het zogenaamde 21ste eeuws leren of toekomstbestendig leren. In plaats van de leerkracht die voor de klas alles vertelt, gaan de kinderen zelf op onderzoek uit. Kinderen doen dit vaak in groepjes waardoor men samen leert werken en men leert ook gebruik te maken van verschillende bronnen. Als afsluiting van een thema wordt vervolgens een presentatie gegeven over wat men heeft geleerd over een bepaald onderwerp. Tijdens het proces van onderzoek is de leerkracht meer de begeleidende coach die de kinderen helpt om binnen het onderzoekskader aan het werk te blijven.
De onderzoekskaders zijn het zelfde als de doelen die voor elke methode gelden. De kinderen leren daarom minstens net zoveel als via de andere methodes, alleen nu in combinatie met andere vaardigheden die kinderen helpen om die toekomst beslagen tegemoet te gaan. Daarbij zijn kinderen ook gemotiveerder om met eigen onderzoeksvragen aan de slag te kunnen, waardoor ze zich ook veel meer eigenaar van hun eigen leren voelen. Resultaat is dat wat ze hebben onderzocht veel beter wordt onthouden.

Kortom, bij WO-LOS leren kinderen over de wereld om hen heen en kunnen ze deze kennis ook op andere manieren en op andere plekken toepassen. En met WO-LOS oefenen we alvast in een “leven lang leren”.

En dan nog een persoonlijk punt van Marco Brinkhuis.
In mijn vrije tijd heb ik deze methode samen met mijn vrouw ontwikkeld. Dit heb ik gedaan, voordat ik op de Anne Frankschool kwam werken. Met de bestuurder van ons schoolbestuur (SGH), Carl Fikenscher, heb ik de afspraak gemaakt dat geen enkele SGH school zal betalen voor de licentiekosten, mochten zij ooit gebruik willen maken van WO-LOS. Dit is conform de integriteitscode van de SGH. Ik verdien dus geen geld door het feit dat de Anne Frankschool WO-LOS gebruikt. Er zijn echter nog heel veel scholen buiten de SGH. En daarvan gebruiken diverse scholen ook WO-LOS. En daar krijgen mijn vrouw en ik wel voor betaald.

Wilt u meer zien over WO-LOS, dan kunt u het filmpje bekijken dat is gemaakt op de school waar mijn vrouw voorheen werkte.

Wilt u er meer over weten, kom gerust langs en stel uw vraag!