Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

We sluiten weer bijna een schooljaar af. We hebben zojuist genoten van een prachtig zomerfeest, waar veel kinderen hun talenten konden laten zien en waar we elkaar ook gezellig konden ontmoeten.

Moderne middelen
We hebben dit jaar vooral geoogst door de enorme inzet van de leerkrachten in de afgelopen jaren. Er is veel veranderd, sinds ik in 2015 het stokje mocht overnemen van deze mooie school. We constateerden dat er veel goed ging, maar ook dat er wat moest gebeuren. Dit jaar hebben we om die reden nieuwe methodes aangeschaft voor Taal (Taalverhaal.nu),Technisch lezen (Karakter) en Aanvankelijk lezen (Lijn3). Dit zijn methodes die volgens de modernste inzichten ervoor zorgen dat leren leuk is en ook nog leiden tot prestaties die er mogen zijn.  Het leuke is dat we het hele keuzeproces voor deze nieuwe methodes hebben gedaan volgens de “agile-principes” onder leiding van een echte scrum-master.
In de afgelopen jaren hebben we veel tijd gestoken in de kwaliteit van ons onderwijs. Dit deden we omdat we zeker weten dat we kinderen daarmee helpen om hun doelstellingen te bereiken. We zijn vervolgens ontzettend trots op de uitslagen van de toetsen. Zo ervaren we dat we de kinderen in groep 8 nu met een gerust hart naar het voortgezet onderwijs sturen. Ze kunnen daar met de zelfde inzet, die ze nu laten zien, veel bereiken. Wij zijn trots op de kinderen, omdat de gemiddelde score van de groep een behoorlijk eind boven het landelijk gemiddelde ligt.

Doorgaan op ingeslagen weg
Het komende schooljaar ligt de focus op een uitgebreid invoertraject. Dit traject is erop gericht dat we de nieuwe materialen zo gaan gebruiken dat de kinderen het ook echt heel leuk vinden en er ook nog veel van leren. Daarnaast gaan we weer een nieuw agile-traject opstarten om op zoek te gaan naar nieuwe methode voor rekenen. Want soms kun je heel modern een digitale methode gebruiken, maar als daarin nog wordt gewerkt met Flash (“ouderwets programma voor bewegende plaatjes), dan weet de kenner dat dit niet zolang meer goed gaat. We laten u graag in het nieuwe schooljaar zien welke keuzes we hierin gaan maken.
Verder zullen we met elkaar, maar zeker ook met ouders, in gesprek gaan hoe we nog beter kunnen laten zien wat we allemaal doen op school. U brengt uw kind elke ochtend weer naar school, maar wat gebeurt daar nu in de klas. Om die reden wordt u komend schooljaar vier keer uitgenodigd om mee te kijken tijdens de instructieles rekenen of taal.

Samen kijken naar te toekomst
Het team heeft elkaar dit jaar weer echt gevonden. De teamleden werken graag samen om dagelijks met veel plezier uw kinderen een leuke tijd te bezorgen. Ik ben zeer trots om leiding te mogen geven aan dit team en kijk er naar uit om dat nog een hele tijd te mogen voortzetten. We gaan straks eerst allemaal lekker genieten van een heerlijke welverdiende vakantie. De plannen voor komend schooljaar liggen klaar en vanaf september gaan we daar graag weer mee aan de slag.