Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Zes keer per jaar brandt op dinsdagavond het licht in de lerarenkamer. Dan overlegt de medezeggenschapsraad (mr). In de mr zitten 3 ouders, 3 leerkrachten en de directeur. Op dit moment zijn dit de mr-ouders:

  1. Igor Runsink (vader Amber groep 7)
  2. René Schendstok (vader Mirthe groep 3a, Karlijn groep 5a en Aniek groep 7a)
  3. Evelyn Strube (moeder Ute groep 8 en Ko, 5b)

En dit de mr-leerkrachten:

  1. Annelies Wit (groep 1-2a)
  2. Monique Spaans (groep 7a en 8)
  3. Gezocht: positief-kritische meester of juf

De directeur is – vanzelfsprekend – Marco Brinkhuis.

Waar hebben zij het over?

De mr is een ‘controle-orgaan’. Hij denkt mee, praat mee en beslist mee over ontwikkelingen op school. Het gaat dan over onderwerpen als veiligheid, doorlopende leerlijn, privacy, onderwijs op maat, nieuw lesmateriaal, inrichting schoolplein, schoolkampen, WO-LOS, studiedagen, veranderingstraject, selectieprocedure nieuwe leerkrachten, ouderparticipatie en uitbreiding schoolgebouw. Dit is een greep uit de agendapunten die de mr bespreekt met de directie.

Van elk overleg is een verslag. De mr-verslagen van schooljaar 2018-2019 vindt u op: https://www.annefrankschool.nl/medezeggenschapsraad-anne-frankschool/. Deze notulen – en oudere verslagen – zijn ook op papier in te zien. Benieuwd? Vraag ernaar bij Marco.

Vragen, ideeën?

Heeft u ideeën, suggesties of wilt u meedenken? Spreek ouders Igor, René of Evelyn aan op het schoolplein of mail naar mr@annefrankschool.nl.

Het eerstvolgende overleg is op dinsdag 7 mei 2019 om 20.00 uur in de lerarenkamer.

De 6de en laatste vergadering van dit schooljaar is op dinsdag 2 juli 2019, same time, same place.