Inloggen Basispoort Thuis Inschrijven activiteiten schooljaar 2022/2023

Vanmiddag zou het jaarlijkse grote zomerfeest zijn. Zoals al veel online is gegaan, is het zomerfeest vandaag ook online te zien. We hopen dat u er net zo van geniet als de kinderen dat gedaan hebben. En laten we dan allen proosten op een mooie zomervakantie als we hier naar kijken.

Rest mij om namens team en kinderen u een heel fijne en gezonde zomer toe te wensen!
Marco Brinkhuis

https://scholengroepholland.sharepoint.com/:v:/t/annefrank/EelzT41RXylMv40gPGxgowYBNwZAMYfHjdcl22KNfwDkDg?e=aJNIOJ